Om Kaja

Om Kaja

Jeg har i mange år som sykepleier og coach jobbet med mennesker i utfordrende livssituasjoner, alt fra spiseforstyrrelser, sykdommer, lav selvfølelse, nedstemthet, vanskelige relasjoner, kriser og traumer. Det å oppleve at en står fast i noe i livet krever mye energi og tankevirksomhet. Jeg hjelper mennesker å gi slipp på sine begrensninger og åpne opp for det naturlige potensialet til å leve et godt liv som bor i oss alle. Jeg hjelper folk å se gullet i seg selv, og i andre <3

If the only thing people learned was not to be afraid of their experience, that alone would change the world.

Siste blogginnlegg